Ks. Michał Ciećwierz

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Marcina w Oszkowicach

informacje