O. Marian Pytel OSPPE

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Marcina w Oporowie

informacje