Ks. mgr lic. Maciej Mroczkowski

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Katarzyny w Rzeczycy

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje