Ks. mgr Łukasz Szczepański

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Katarzyny w Rzeczycy

informacje