Ks. mgr Leszek Gajewski SDB

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska w parafii św. Michała Archanioła w Kutnie