ks. Józef Żabówka CR

Zajmowane stanowisko
Rezydent