Ks. kan. dr Jerzy Swędrowski

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie
Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje