Ks. mgr Jerzy Barganowski SDB

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska w parafii św. Michała Archanioła w Kutnie