ks. mgr Jakub Zakrzewski

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Wojciecha w Makowie
informacje