Ks. Jakub Świerczyński

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie
informacje