O. Ignacy Reich OFM Conv

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska