Ks. mgr Henryk Zagórowicz

Zajmowane stanowisko
mieszka w parafii św. Józefa w Sannikach

Kapelan Sióstr Zmartwychwstanek