Ks. mgr lic. Henryk Andrzejewski

Zajmowane stanowisko
Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje