Ks. mgr Grzegorz Kucharewicz

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii Bożego Ciała w Orłowie

informacje