Ks. mgr lic. Dariusz Karpiński

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Aleksandra w Śleszynie

informacje