Ks. dr Andrzej Turbacz SDB

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska w parafii św. Michała Archanioła w Kutnie