Ks. mgr Adam Radomir Łukaszewicz

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Wojciecha w Makowie

informacje