Ks. kan. dr Adam Domański

Zajmowane stanowisko
Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje