Opłatek kapłański

23 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

Zwyczajem świątecznym w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyło się spotkanie opłatkowe łowickich biskupów, przedstawicieli duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz osób świeckich pracujących w agendach diecezjalnych.

Życzenia w imieniu diecezjan wobec Biskupa Łowickiego wypowiedział Wikariusz Generalny – ks. prałat Wiesław Wronka. Nie tylko przybliżył czym są święta, ale była to też okazja, by podziękować za troskę, dobre słowo i życzliwość, której na co dzień można doświadczyć od ks. bpa Andrzeja.

Biskup Ordynariusz również wypowiedział wobec wszystkich życzenia, a na koniec, z racji jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Diecezji, wyróżnił kilku kapłanów przyznając im przywilej noszenia rokiety i mantoletu koloru czarnego, powołując ich do grona honorowych kanoników kapituł Kolegiackiej Łęczyckiej i Katedralnej oraz przenosząc obecnych honorowych do gremialnych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. budowniczowie kościołów (ks. Rafał Babicki, ks. Konrad Świstak, ks.  Sławomir Tulin, ks. Rafał Wiśniewski), dyrektor Caritas Diecezji Łowickiej – ks. Dariusz Krokocki, Dyrektor Radia Victoria – ks. Piotr Krzyszkowski, czy też dziekani – ks. Piotr Jankowski, ks. Jerzy Swędrowski.

Następnie Biskup Wojciech pobłogosławił opłatki i wszyscy zebrani mogli indywidualnie składać sobie życzenia. Ostatnim punktem spotkania opłatkowego był tradycyjny świąteczny posiłek w refektarzu seminaryjnym przygotowany przez pracowników WSD.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne