Opłatek Diecezjalny

22 GRUDNIA 2014
admin

Aula seminaryjna zgromadziła w sobie przedstawicieli różnych stanów Kościoła Łowickiego. Po odśpiewaniu kolędy życzenia świąteczne w imieniu diecezjan złożył na ręce Ordynariusza Diecezji ks. prałat Wiesław Wronka. Była to także okazja do dziękczynienia za trud pracy w Diecezji przez ostatnie 10 lat.

Następnie Biskup Ordynariusz złożył życzenia wszystkim. Odnosząc się do hasła minionego roku duszpasterskiego przypomniał także wydarzenia w Kościele Powszechnym i Lokalnym, które były potwierdzeniem wiary w Syna Bożego.

Na zakończenie swych życzeń bp Andrzej F. Dziuba wręczył kilkunastu kapłanom dekrety nominacyjne do diecezjalnych kapituł. M.in. nowymi kanonikami honorowymi zostali: ks. Adam Matysiak – Ekonom Diecezji Łowickiej, ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, ks. dr hab. Wojciech Osial.

W następnej części ks. biskup Alojzy pobłogosławił opłatki i wszyscy obecni złożyli sobie życzenia.

Zapis dźwiękowy z całości spotkania w pliku poniżej.
Zdjęcia: Krzysztof Błaszczyk

Podobne