Opinia prawna przygotowaną przez Biuro Prawne KEP w sprawie konieczności posiadania stosownych licencji w przypadku odtwarzania filmów lub innych utworów audiowizualnych

13 PAźDZIERNIKA 2013
admin

W związku z korzystaniem w obiektach i placówkach kościelnych ze środków audiowizualnych bardzo prosimy kapłanów o zapoznanie się ze stanem prawnym dotyczącym tej sprawy.

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Podobne