Olimpiada Wiedzy Religijnej

8 CZERWCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbył się etap diecezjalny Olimpiady Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych w Diecezji Łowickiej. Tegoroczna OWR przebiega pod hasłem „Jestem, Pamiętam, Czuwam. Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”.

Uczestnicy wraz z opiekunami zebrali się w kaplicy WSD o godz. 10:00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Następnie ks. Sławomir Sobierajski przywitał zgromadzonych i w krótko opowiedział o tegorocznym haśle olimpiady.

Później głos zabrał ks. Tomasz Jackowski, który pogratulował wszystkim biorącym udział w olimpiadzie i przekazał informacje organizacyjne. W tzw. międzyczasie uczestnicy losowali numer sali i miejsca, w którym będą pisać test.

Następnie uczniowie przeszli do wskazanych sal, gdzie czekały na nich testy. Po zakończeniu pisania Biskup Łowicki wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy i książki.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne