Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie

4 CZERWCA 2015
admin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza Księży do wzięcia udziału w ogólnopolskich rekolekcjach kapłańskich prowadzonych przez ks. dra Sławomira Augustynowicza, absolwenta KUL, tytuł pracy doktorskiej: „Podstawowe imperatywy moralne nowej ewangelizacji w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II skierowanego do młodzieży”. Rekolekcjonista – wykładowca teologii moralnej
i etyki społecznej – był wieloletnim asystentem KSM Diecezji Legnickiej, a obecnie jest asystentem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. W rekolekcjach weźmie udział ks. biskup Henryk Tomasik.

Nasze zaproszenie skierowane jest do księży zainteresowanych Stowarzyszeniem oraz do kapłanów pełniących funkcję asystentów oddziałów i kół KSM. Uczestnicy na zakończenie otrzymują potwierdzenie o odbytych rekolekcjach kapłańskich oraz zaświadczenie do szkół o ukończeniu kursu
z zakresu wiedzy i form pracy z młodzieżą.

Rekolekcje odbędą się w dniach 19-22 października 2015 roku w Seminarium Duchownym
w Łomży, Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1.

Podobne