Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu – 19 września 2020

4 WRZEśNIA 2020
ks. Kamil Goc

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej od wielu lat przygotowuje Forum Duszpasterskie, objęte patronatem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP. W ramach Forum znani i cenieni prelegenci przybliżają treści hasła Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które towarzyszą pracy duszpasterskiej w diecezjach i parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu. Wydarzenie to gromadzi przedstawicieli świeckich i duchowieństwa archidiecezji poznańskiej oraz licznych diecezji z Polski.

Tegoroczne Forum pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. Rozpocznie się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu, której przewodniczyć będzie ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Po Eucharystii, w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, rozpoczną się obrady. Słowo wstępne wygłosi ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a wykład okolicznościowy na temat Eucharystii przedstawi o. prof. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego w Watykanie. Swoją wiedzą podzielą się także ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa, prof. Kazimierz Ożóg z Rzeszowa, ks. dr Andrzej Dudek z Tarnowa oraz prof. Marek Gandecki z Poznania. Szczegółowy program w załączeniu.

Z uwagi na panującą pandemię w tym roku w Forum może uczestniczyć zarówno w kościele jak i w auli Politechniki Poznańskiej 150 osób. Wszyscy obecni będą zobowiązani do zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane udziałem w Forum o dokonanie zgłoszenia najpóźniej do 12 września br. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: forum2020.pl oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 15 zł na konto w Banku PEKAO S.A. II O/Poznań nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605. Chcemy, podobnie jak było w latach ubiegłych, przygotować materiały i poczęstunek. Po dokonaniu przelewu uczestnik otrzyma wejściówkę, którą należy wydrukować i okazać w dniu sesji przy wejściu. Prosimy również o zabranie maseczki.

Jednocześnie informujemy, że Msza św. oraz obrady będą transmitowane na żywo przez internet. Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu Forum na stronie Archidiecezji Poznańskiej oraz na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.

W imieniu organizatorów
z wyrazami szacunku
/-/ Bogumiła Kania-Łącka Prezes Zarządu

Podobne