Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Niedowidzących w Łowiczu

11 WRZEśNIA 2015
admin

Jest on organizowany przez Polski Związek Niewidomych, Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych wraz ze swoim przewodnikiem Ks. Andrzejem Gałką oraz nasza Diecezja. Uczestnicy przybywają do nas pragnąc podzielić się swoimi doświadczeniami, darem modlitwy i wypraszać dla siebie u Boga pełnego łaskawości, przez wstawiennictwo Matki Bożej Łowickiej i świętej Wiktorii, wszelkie potrzebne łaski. Hasłem zjazdu są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Marka „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i przedstawieniem historii naszej Łowickiej Ziemi i Bazyliki Katedralnej. Następnie uczestnicy wysłuchali konferencji, wzięli udział we wspólnej Drodze Krzyżowej i uczestniczyli w Eucharystii. W dni jutrzejszym cała wspólnota oprócz przeżyć duchowych wysłucha koncertu organowego w Katedrze oraz występu zespołu folklorystycznego „Blichowiacy”. 

Uroczystej Eucharystii na zakończenie zjazdu będzie przewodniczył J. E. Ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Łowicki. Spotkanie zakończy wspólny posiłek.

Pragniemy serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Łowicza wraz z Panem Burmistrzem za pomoc w przeprowadzeniu Zjazdu i przygotowanie pakietów promujących miasto i region łowicki.

Dziękujemy też Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej i Panu Marszałkowi za udzieloną pomoc do przygotowania poczęstunku dla uczestników Zjazdu.

Tekst: ks. Adam Matysiak
Zdjęcia: Archiwum Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Podobne