Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

1 PAźDZIERNIKA 2014
admin

W załączeniu przesyłam program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 18 października br. Uprzejmie proszę o przekazanie odpowiednich informacji duszpasterzom i zainteresowanym środowiskom.

† Ireneusz Pękalski
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej

Podobne