Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowieństwa do Dachau

10 STYCZNIA 2015
admin

W ramach obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Dachau, do tego szczególnego miejsca, jest organizowana jednodniowa pielgrzymka duchowieństwa polskiego. Pielgrzymka, w której wezmą udział Biskupi wraz z kapłanami wszystkich diecezji w Polsce, odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2015 roku (wylot z Warszawy w godzinach porannych, powrót wieczorem).

Kapłani zainteresowani wyjazdem powinni jak najszybciej (do 20 stycznia) powiadomić o tym odpowiedzialnego za wyjazd delegacji z diecezji łowickiej
– ks. Bogumiła Karpa (600365799, email: ). Należy podać imię i nazwisko księdza oraz numer PESEL.

Wstępny program pielgrzymki – 29.04.15
– wylot z lotniska w Warszawie do Monachium – godz. 8.00
– zwiedzanie miasta i katedry w Monachium
– Msza św. w katedrze – godz. 12.00
– obiad
– modlitwa i zwiedzanie obozu w Dachau
– powrót do Warszawy – godziny wieczorne.

Wstępny koszt pielgrzymki (podany przez organizatora: Sekretariat Episkopatu) – ok. 1000 PLN – głównym elementem jest wynajęcie samolotu, a więc im więcej będzie uczestników to koszt będzie mniejszy.

Obóz w Dachau stał się miejscem kaźni szczególnie duchowieństwa polskiego. Ogólnie przebywało tu przeszło 2 794 duchownych, w tym 1773 kapłanów z Polski. Byli oni zmuszani do wyczerpującej pracy fizycznej, dokonywano na nich eksperymentów pseudomedycznych, stosowano wyrafinowane, sadystyczne kary za wszelkie przejawy modlitwy. Kiedy II wojna światowa zbliżała się ku końcowi, Niemcy chcieli zatrzeć ślady zbrodni i zlikwidować obóz mordują więźniów. Wiadomość ta dotarła do nich. Wówczas przebywający w obozie księża, zaczęli żarliwie modlić się do św. Józefa, przyrzekając, że jeśli szczęśliwie ocaleją, będą co roku pielgrzymować do poświęconego mu sanktuarium w Kaliszu. Aktu oddania się św. Józefowi dokonano 22 kwietnia 1945 r. w kaplicy księży niemieckich w bloku 26. Obóz został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich tydzień później – w niedzielę 29 kwietnia 1945 r. W dniu wyzwolenia w obozie było 856 kapłanów.

Podobne