Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie projektu

29 LUTEGO 2008
admin

Diecezja Łowicka informuje, że postępowanie na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Podobne