Ogłoszenia z dnia 14.09.2008 r.

14 WRZEśNIA 2008
admin

3. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 10.30, spotkanie organizacyjne dla dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do
I Komunii św. oraz ich rodziców. Dla dzieci uczestniczących we Mszy św. niedzielnej w naszym Kościele
przygotowane jest tzw. ?Ziarno? zawierające tekst ewangelii niedzielnej oraz specjalne zadania związane z tym
tekstem, które trzeba będzie rozwiązać w domu. Prosimy, aby dzieci zachowały karteczki z ?Ziarnem? składając je
w kopercie do kontroli katechetów i księdza prowadzącego przygotowanie do I Komunii św. oraz rocznicy.
4. W dniu dzisiejszym o godz. 14.00 w kościele spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania.
Prosimy, aby na to spotkanie przyszli również rodzice kandydatów.
5. Dzisiaj o godz. 15.00 na plebanii pierwsze ? po wakacyjnej przerwie ? spotkanie duszpasterstwa głuchoniemych.
Członkowie duszpasterstwa spotkają się ze swoim nowym opiekunem, którym jest ks. Andrzej Sylwanowicz,
wikariusz parafii w Międzyborowie.
6. Spotkania dla ministrantów naszej parafii będą odbywały się w tym roku szkolnym w następującym porządku:
szkoła podstawowa ? sobota godz. 10.00; gimnazjum oraz szkoła średnia ? wtorek godz. 18.00; studenci i starsi
ministranci ? II i IV niedziela godz. 20.00.
7. Przypominamy, że w środy o godz. 20.00 na plebanii odbywa się w kurs przedmałżeński. Serdecznie
zapraszamy
8. W czwartek przypada liturgiczne święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
9. W piątek o godz. 19.00 na plebanii spotkanie Oazy Młodzieżowej oraz Grupy Odnowy w Duchu Świętym.
10. Rozpoczynamy konferencje przygotowujące rodziców oraz rodziców chrzestnych do chrztu dziecka. Spotkania
takie będą odbywać się w piątki na plebanii o godz. 18.30. Zobowiązani są do uczestnictwa w nich rodzice, którzy
chrzczą swoje pierwsze dziecko oraz chrzestni, którzy po raz pierwszy będą pełnili funkcję chrzestnych. Na
przygotowanie składa się jedna konferencja, po której uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.
11. W sobotę o godz. 15.00 na plebanii próba scholi.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 spotkanie pątników Grupy Czerwonej. Serdecznie zapraszamy.
13. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 na plebanii spotkanie Koła Żywego Różańca.
14. 27.09.2008r. organizowany będzie wyjazd na IV Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Domaniewic.
Chętnych prosimy o zapisywanie się do dnia 22.09.2008r. w kościele po Mszach św. lub w kancelarii parafialnej w
godzinach kancelaryjnych.
15. Kontynuujemy sprzedaż cegiełek na pomnik Jana Pawła II a również zbiórkę ofiar na ten cel do specjalnej
puszki.

Poniżej w pliku mieszczą sie intencje na najbliższy tydzień

Podobne