OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20 WRZEŚNIA 2009R.

18 WRZEśNIA 2009
admin
1. W dzisiejsza niedziele obchodzimy dzień środków oddziaływania społecznego.
    Po Mszach św. zbiórka do puszek na KUL.

2. Dziś o godz. 1530 zbiórka kandydatów i ministrantów w sali katechetycznej.

3. Dzięki życzliwości naszego Wójta Sannickiego oraz jednomyślnej decyzji wszystkich radnych w nowej części cmentarza, obok ścieżki rowerowej. zostało wykonane przyłącze wodociągowe.
   Inwestycja ta polegała na przedostaniu się pod jezdnią drogi wojewódzkiej, wykonaniu studzienek odpływowych i zabezpieczających przed zimą oraz zamontowaniu urządzenia pozwalającego czerpać wodę. Całość inwestycji wyniosła prawie 30 tyś. zł.
   Instrukcja obsługi jest prosta:
   – aby woda mogła popłynąć z kranu należy wystającą dźwignię pociągnąć ku sobie
   – aby woda przestała płynąć należy puścić dźwignię, która powróci na pierwotne miejsce.
  
   Bardzo prosimy wszystkich użytkowników, aby w sposób właściwy i odpowiedzialny korzystać z tego ujęcia wody.
   Poświęcenie studzienki nastąpi w dzień Wszystkich Świętych po Mszy św.

4. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć znicze Caritasu oraz kalendarze z wizerunkami Matki Boskiej z terenu Diecezji Łowickiej.
   Kalendarze w cenie 3 zł,
   znicze w cenie 2,50 zł.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na Caritas Diecezji Łowickiej.

5. Również w przyszłą niedziele puszka po Mszach św. przeznaczona jest na działalność dobroczynną Caritasu

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
 Artur RADECKI kawaler z par. Gąbin
    Monika MICHALAK panna z par. tut. – zapowiedź I

 Fabian FORTUNA kawaler z par. tut.
   Agata STRADZA panna z par. Bedlno – zapowiedź III

Podobne