Ogłoszenia – 26.10.2008r. XXX Niedziela Zwykła

25 PAźDZIERNIKA 2008
admin
4. Zbliżają się uroczystości: Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Prosimy o składanie śmieci cmentarnych tylko w miejscach do tego przeznaczonych i uszanowanie sakralnego charakteru cmentarza. Nie odkładajmy sprzątania grobów naszych bliskich zmarłych na ostatni moment.
5. W sobotę obchodzić będziemy liturgiczną Ur. Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. w tym dniu jak w każdą niedzielę, z tym jednak wyjątkiem, że Eucharystia o godz. 12.00 odprawiona będzie nie w kościele, a na cmentarzu grzebalnym. Po niej wyruszy procesja w czasie, której będziemy modlili się w intencji naszych zmarłych polecanych Bogu w modlitwie wypominek tzw. ?jednorazowych". Przypominamy, że w Ur. Wszystkich Świętych, wierzący i praktykujący katolicy są zobowiązani nie tylko do nawiedzenia grobów swoich krewnych, ale również do udziału w świątecznej Eucharystii. W tym dniu można będzie u kapłanów dyżurujących na cmentarzu od godz. 9.00 do 16.00 złożyć do puszki ofiarę na funkcjonowanie Seminarium w Łowiczu. Ponieważ pierwsza sobota miesiąca listopada wypada w Ur. Wszystkich Świętych, nabożeństwo fatimskie odprawimy w drugą sobotę miesiąca o godz. 20.00. Chorych nawiedzimy z sakramentami również w drugą sobotę listopada.
6. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po Eucharystii o godz. 7.00 przejdziemy z procesją po naszej świątyni czytając wypominki tzw. ?jednorazowe". Z tej racji w tym dniu nie będziemy czytali jeszcze wypominek rocznych. W Dzień Zaduszny można uzyskać jeden raz odpust zupełny, który ofiaruje się za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy pobożnie nawiedzić kościół lub kaplicę i odmówić modlitwy: ?Ojcze nasz" i ?Skład Apostolski", zachowując inne zwykłe warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Św., modlitwa w intencji Ojca św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Za tydzień po sumie nabożeństwo adoracyjne.
7. Od 01 listopada do 08 listopada włącznie można uzyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie za zmarłych.
8. Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe 2008/2009. Wypominki roczne kapłani wpisują do specjalnych zeszytów; jednorazowe należy samodzielnie wyraźnie zapisać na przyniesionej przez siebie kartce, bądź skorzystać z kartek, które dostępne są pod chórem w naszym kościele. Każdy zamawiający wypominki roczne otrzymuje plan Eucharystii, sprawowanych w intencji zmarłych polecanych Bogu w tych wypominkach. Z reguły (z niewielkimi tylko wyjątkami) będą one odprawiane w drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00. Wypominki roczne będziemy również czytali w każdą niedzielę. W dniach 01 i 02 listopada kapłani będą przyjmowali na wypominki także na cmentarzu grzebalnym w godzinach od 9.00 do 16.00
9. Są do nabycia znicze nagrobne ?Caritas" w cenie 2,50PLN za sztukę.
10. Prasa katolicka (kalendarze diecezjalne w cenie 2,50 PLN).

Podobne