Odznaczenia i godności diecezjalne nadane przez Biskupa Łowickiego w dniu 23 grudnia 2011 r.

24 GRUDNIA 2011
admin
Odznaczenia i godności diecezjalne nadane przez
Biskupa Łowickiego w dniu 23 grudnia 2011 r.

Katedralna Kapituła Łowicka
Do grona kanoników gremialnych zostali włączeni:

 1. Ks. Paweł Kozakowski
 2. Ks. Piotr Żądło

Do grona kanoników honorowych zostali włączeni:

 1. O. Regis Norbert Barwig
 2. Ks. Roman Batorski
 3. Ks. Sławomir Wasilewski
 4. Ks. Jan Widera
 5. Ks. Jan Zieliński

Archikolegiacka Kapituła Łęczycka
Do grona kanoników gremialnych zostali włączeni:

 1. Ks. Mieczysław Głowacki
 2. Ks. Piotr Majewski
 3. Ks. Stanisław Pakieła
 4. Ks. Tadeusz Przybylski
 5. Ks. Piotr Staniak

Do grona kanoników honorowych zostali włączeni:

 1. Ks. Zbigniew Olton


Odznaczenie przywilejem rokiety i mantoletu otrzymali:

 1. Ks. Józef Chojnicki
 2. Ks. Tadeusz Jaros
 3. Ks. Bolesław Kuśmirek
 4. Ks. Stanisław Mordoń
 5. Ks. Krzysztof Osiński
 6. Ks. Jan Rawa
 7. Ks. Ryszard Staszewski
 8. Ks. Maciej Zakrzewski

Kanclerz Kurii

ks. prał. Stanisław Plichta

Podobne