Odprawa Katechetyczna przed rokiem szkolnym 2022/2023

1 WRZEśNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

W dniach 30 oraz 31 sierpnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się odprawa katechetyczna dla nauczycieli religii w diecezji łowickiej.

W środę 31 sierpnia spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej o godz. 10:00. Modlitwę poprowadził ks. dr Roman Sękalski a komentarz do ewangelii wygłosiła s. prof. dr hab. Judyta Pudełko. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczestnicy odprawy przeszli do auli WSD, gdzie zgromadzonych przywitał wikariusz biskupi ks. kan. Sławomir Sobierajski. Później glos zabrał bp. Andrzej F. Dziuba, który wyraził radość z licznej obecności katechetów i podziękował za wspólną modlitwę w kaplicy.

Następnie wykład pt. Biblia w katechezie. Katecheza kerygmatyczna. wygłosiła s. dr. hab. Judyta Pudełko. Prelegentka rozpoczęła od wyjaśnienia czym jest katecheza i jaki jest jej cel. W dalszej części s. Judyta wskazała m.in. na zadania katechety oraz przedstawiła różne formy katechizowania.

Po przerwie poruszone zostały tematy XXIII Pielgrzymki katechetów i nauczycieli Diecezji Łowickiej, programu nauczania i podręczników, OWR i OTK, ŁPPM, XXII dnia papieskiego, peregrynacji relikwii bł. Carlo Acutisa oraz Światowych Dni Młodzieży, formacji Ruchu Światło-Życie. Sprawy Komisji Wychowania Katolickiego przedstawił bp Wojciech Osial.

Na zakończenie spotkania bp Andrzej F. Dziuba podsumował poszczególne punkty obrad i podziękował za przybycie.

Odprawa zakończyła się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne