Odprawa katechetyczna przed rokiem szkolnym 2020/2021

27 SIERPNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godzinie 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu rozpoczęła się odprawa katechetyczna dla nauczycieli religii z diecezji łowickiej. Ze względu na epidemię wszyscy uczestnicy odprawy byli zobowiązani do noszenia maseczek lub zachowania dystansu społecznego.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy seminaryjnej. Nabożeństwo poprowadził ks. dr Dariusz Kuźmiński. W krótkim słowie, skierowanym do katechetów, ks. Dariusz mówił o potrzebie modlitwy oraz bliskości z drugim człowiekiem w pracy nauczyciela.

Następnie wszyscy przeszli do auli WSD, gdzie przybyłych powitał w imieniu Biskupa Łowickiego ks. prał. Wiesław Wronka. Po krótkim wstępie przyszedł czas na wykład pt. Nierozerwalna więź prawdy i sakramentów świętych w katechezie, który wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Prelegent rozpoczął od stwierdzenia, że nauczyciel religii to nauczyciel Boga: „A zatem można powiedzieć, że właściwie sytuacja, położenie (i duchowe, i każdego innego typu) nauczyciela Boga staje się właściwie największym wyzwaniem w porządku natury”.

– W naszej pracy nauczycielskiej pierwsze nasze zadanie polega na tym, żeby prowadzić człowieka do rzeczywistości, żeby mu najpierw wskazać na prawdę o rzeczywistości, czyli o tym, co jest. A jako nauczyciele Boga rozumiemy, że najważniejszą misją naszą jest doprowadzić człowieka do rzeczywistego Boga – mówił ks. Tadeusz.

– Umysł ludzki ostatecznie nigdy nie zostanie zamknięty na Boga. Umysł ludzki, jako najważniejsze pytanie które sobie sam stawia, to jest pytanie o Boga. (…) Dlatego też kochani bądźcie świadomi, że pierwsza kwestia to jest ta kwestia uzgodnienia prawdy bytowej, żeby umysł powierzonego wam przez Boga człowieka był pewien, że Bóg jako rzeczywistość wieczna absolutnie, pewnie istnieje – mówił prelegent. W dalszej części wykładu poruszone zostały m.in. kwestie stosunku do sakramentów świętych.

Po wykładzie nastąpiła krótka przerwa, po której ks. prał. Wiesław Wronka omówił kwestie programów i podręczników w roku szkolnym 2020/2021. Następnie sprawy organizacyjne lekcji religii przedstawił ks. mgr lic. Kamil Goc. Po nim głos zabrał ks. prał. Sławomir Sobierajski, który przedstawił kwestie organizacyjne XVIII Pielgrzymki Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej. Kolejnym tematem było Spotkanie Młodych Diecezji Łowickiej, omówione przez ks. mgr lic. Jacka Zielińskiego.

Na koniec ks. prał. Wiesław Wronka przedstawił sprawy bieżące Wydziału Nauki Katolickiej, a następnie podziękował wszystkim za przybycie w imieniu bpa ordynariusza.

Odprawa katechetyczna zakończyła się wspólną modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne