Odprawa katechetyczna – 27 i 28 sierpnia 2020 roku

25 SIERPNIA 2020
E. K.

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej przypomina, że Odprawa Katechetyczna odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia 2020 roku (czwartek, piątek) o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu.

W odprawie powinni wziąć udział wszyscy odpowiedzialni za katechizację w parafii – Księża Proboszczowie, Księża Prefekci, Siostry Zakonne i Katecheci Świeccy.

Temat odprawy katechetycznej: Nierozerwalna więź prawdy i sakramentów świętych w katechezie.

W związku z epidemią należy zachować rygory sanitarne (dystans, maseczki).

Wikariusz Generalny
Ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne