Odprawa katechetów w łowickim seminarium

31 SIERPNIA 2018
Janusz Szwarocki

Modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy seminaryjnej, poprowadzoną przez ks. Roberta Kwatka rozpoczęto odprawę katechetyczną.

Następnie wszyscy udali się do auli WSD, gdzie spotkanie rozpoczął i nim kierował wikariusz generalny ks. Wiesław Wronka, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej kurii łowickiej. Zebrani wysłuchali wykładu dr. Andrzeja Mazana z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Troska o aktywny udział młodzieży w katechizacji szkolnej i parafialnej”.

Kolejnym punktem było wystąpienie ks. Jacka Zielińskiego diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży. Na konkretnych sytuacjach życiowych pokazał, że najlepsze efekty pracy z młodzieżą osiąga się wówczas, gdy poświęca się im maksymalną ilość czasu.

Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. Kamil Goc, pracownik Wydziału Nauki Katolickiej, oraz konsultant ds. nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Przypomniał o obowiązującej podstawie programowej z 2010 roku, nowych podręcznikach do religii, oraz o programie nauczania.

W dalszej części katecheci wysłuchali ks. kan. Sławomira Sobierajskiego, który mówił o XIX Pielgrzymce Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej. Pątnicy wyruszą na szlak 22 września z Kurdwanowa do Bolimowa. Trasę wyznaczono przez miejsca, gdzie toczyły się walki podczas I wojny światowej.

O Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę opowiadał jej przewodnik ks. Tomasz Stępniak. Zachęcał katechetów do wspólnego pielgrzymowania i dawania tym samym świadectwa młodemu pokoleniu.

Od samego początku w spotkaniu uczestniczyli również ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba i bp Wojciech Osial.

 

 

Podobne