Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził Oporów

6 MAJA 2017
admin

4 kwietnia do Oporowa przybyła ikona jasnogórska nawiedzająca parafie diecezji łowickiej. Procesja na powitanie Królowej Polski wyszła aż pod zamek (wzniesiony przez prymasa Oporowskiego). Jak przystało na parafię paulińską, Czarna Madonna została przyjęta z honorami. Cała trasa procesji została ozdobiona girlandami z kolorowych chorągiewek. W licznym orszaku na czele niesiono chorągwie i feretrony. Szedł też poczet sztandarowy miejscowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Stawili się proboszczowie parafii dekanatu żychlińskiego oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ze Skrzeszew ze swoim kapelanem ks. Piotrem Staniszewskim. Przybył też wywodzący się z oporowskiej parafii ks. Jan Szubka, dziekan dekanatu bielańskiego w archidiecezji warszawskiej.

Ramy obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ucałowali na powitanie bp Józef Zawitkowski i o. Czesław Matras OSPPE, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Oporowie i przeor klasztoru. Ikonę na ramiona wzięli strażacy. W drodze do świątyni nieśli ją również przedstawiciele ojców, matek oraz młodzieży żeńskiej i męskiej parafii.

Gdy słowa powitania w kościele przed peregrynującym obrazem wygłaszał o. Matras, obok stanęli wszyscy paulini posługujący w parafii. – Matko najlepsza i Królowo nasza, którą czcimy w tylu sanktuariach, Czarna Madonno z Jasnej Góry! W Twoje oblicze pokryte bliznami, umieszczone w ołtarzu naszego kościoła, wpatrujemy się już od wieków. Matko naszych serc i życia naszego, wyproś nam u Syna swego łaskę dobrego, odpowiedzialnego życia – mówił przeor Matras. Nawiązał do oblicza Pani Jasnogórskiej, które znajduje się w świątyni od XVII wieku. W tamtym okresie przeorem w klasztorze był o. Kordecki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne