Obchody XXX-lecia istnienia Diecezji Łowickiej

25 MARCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 12:00 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu rozpoczęły się centralne uroczystości związane z XXX rocznicą powstania Diecezji Łowickiej. We mszy św. oprócz duchownych wzięli udział także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Eucharystii przewodniczył J. E. Ks. Abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosił J. E. Ks. Abp Wojciech Polak – Prymas Polski.

Dzisiejsze uroczystości diecezjalne połączone były z symbolicznym powtórnym pogrzebem ośmiu Prymasów Polski i otwarciem krypt pod budynkiem katedry.

U progu Eucharystii ks. kan. Sławomir Sobierajski – Wikariusz Biskupi – odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął patronatem honorowym dzisiejsze uroczystości.

W homilii prymas Wojciech Polak odniósł się m.in. do historii prymasowskiego Łowicza: -Minione 30 lat Kościoła który jest w Łowiczu wyłania się przecież z bogatych dziejów wiary tutejszego ludu. Historia, także ta, której dzisiaj dotykamy przez ten ponowny pochówek ośmiu z dwunastu Prymasów Polski spoczywających w kryptach grobowych tutejszej katedry, przypomina, że Kościół łowicki wyrósł z wielowiekowej tradycji, której żywą i ważną cząstką była również obecność m.in w granicach milenijnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, związanej z prymasostwem – mówił hierarcha.

Na koniec Eucharystii list Premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński.

Po mszy św. rozpoczęły się obrzędy pogrzebowe. Trumny z doczesnymi szczątkami ośmiu Prymasów Polski zostały złożone do sarkofagów w kryptach Katedry Łowickiej.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet honorowy

Podobne