Obchody Bożego Ciała w Łowiczu

8 CZERWCA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:30 Mszą św. w Katedrze Łowickiej rozpoczęły się centralne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Łowiczu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba. Przy ołtarzu wraz z pasterzem diecezji stał również bp Wojciech Osial oraz licznie zgromadzeni kapłani.

W homilii bp Dziuba, odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa, mówił o wdzięczności, jaką powinien mieć człowiek wobec Boga. Wskazał również na Eucharystię jako najważniejszy dar od Boga: -Jak w starym przymierzu Bóg karmił lud manną ku życiu ziemskiemu, tak ile przysłowiowej manny Bóg daje nam ku życiu ducha. I wreszcie ten największy dar, o którym mówiła dzisiejsza Ewangelia. Dar ciała Jezusa, który jest prawdziwym pokarmem, który jest darem żywym dla żyjących. W Eucharystii Chrystus nie daje się cząstkowo. Chrystus każdej i każdego z nas daje się cały -mówił Biskup Łowicki.

Po komunii św. uformowano procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Procesja przeszła ulicami: Stary Rynek, 11 Listopada, Koński Targ, Tkaczew, 3 Maja i ponownie na Stary Rynek. Tradycyjnie wzięli w niej udział liczni mieszkańcy Łowicza i okolic, a także wierni z innych krajów. Nie zabrakło również chorągwi w asyście wiernych ubranych w łowickie stroje ludowe.

Przy czwartym ołtarzu kazanie wygłosił bp Andrzej F. Dziuba. Na wstępie Biskup Łowicki przypomniał znaczenie kulturowe łowickiego Bożego Ciała: -Wyszliśmy z naszej katedry ze słowami „Kościele święty chwal swojego Pana”. Szliśmy, włączając się w wielką tradycję Kościoła. Tradycję, która sięga roku 1264, kiedy to papież Urban IV wprowadził uroczystość Bożego Ciała. Dodatkowo jeszcze musimy pamiętać, że nasze łowickie Boże Ciało jest jednym z pierwszych na terenie Rzeczypospolitej. Jest jedynym Bożym ciałem na świecie, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jest znak szacunku dla naszych przodków -mówił bp Dziuba.

Mówiąc o wymiarze duchowym dzisiejszej uroczystości, Biskup Łowicki podkreślił wartość publicznego wyznania wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie: -To uświadomienie sobie po raz kolejny w procesji Bożego Ciała nieustannej, prawdziwej i rzeczywistej obecności Chrystusa, to wyznanie tej wiary w publiczny sposób, to wyznanie tej wiary we wspólnocie, to jest szczególne, uroczyste potwierdzenie przyjęcia Chrystusa Eucharystycznego. (…) Przy tej okazji warto się także zapytać, czy my podczas Eucharystii przystępujemy do komunii św., aby przyjąć Jezusa? -mówił hierarcha.

Następnie ks. kan. Dariusz Kuźmiński – proboszcz parafii katedralnej – podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Po podziękowaniach Biskup Łowicki udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Po błogosławieństwie procesja przeszła do katedry, gdzie odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia: Krzysztof Zwoliński, ks. Łukasz Antczak

Podobne