Obchody 36. rocznicy podpisania porozumień Sierpniowych w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu

1 WRZEśNIA 2016
admin

31 sierpnia na Mszy św. stawiły się poczty sztandarowe „Solidarności” Ziemi Kutnowskiej. W Eucharystii, którą celebrował kustosz sanktuarium ks. Piotr Kalisiak, wzięli udział m.in. poseł na Sejm Tadeusz Woźniak, prezydent Kutna Zbigniew Burzyński, wójt gminy Kutno Jerzy Bryła i Wiesław Taraska, przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „Solidarność”.

– Nasze spotkanie jest chwilą oddechu w waszej codziennej drodze, czasem refleksji, spojrzeniem na okres, kiedy rodziła się „Solidarność”. Tu w Kutnie i w całej Polsce w komisjach zakładowych krystalizowała się pamiętna wspólnota nadziei. Można było przeżywać radość i satysfakcję, że tak wielu wyznaje te same wartości, pragnie zmian, uzdrowienia polskiej pracy, powrotu do wartości tworzących polską tożsamość – mówił w homilii ks. Kalisiak.

Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty przy pomniku „Solidarności” na placu sanktuarium. Obchody rocznicowe rozpoczęły się w samo południe złożeniem kwiatów przy innym przy pomniku – „Ulotka” w Kutnie.

Doroczna uroczystość swój finał miała w położonym niedaleko Kutna Głogowcu ze względu na historyczny charakter miejsca. W latach 1981-1998 kustoszem sanktuarium był ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej „Solidarności”.

W 1983 r. Mszę św. odprawił tu ks. Jerzy Popiełuszko. Ten błogosławiony męczennik, zamordowany przez funkcjonariuszy SB, został ogłoszony dwa lata temu patronem NSZZ „Solidarność”.

W kwietniu 1985 r. siedmioosobowa grupa członków „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej przeprowadziła w Głogowcu rotacyjny protest głodowy przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach PRL osób ze względów politycznych.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie lowicz.gosc.pl

Podobne