Oazowy Diecezjalny Dzień Wspólnoty

15 CZERWCA 2009
admin

Przez poszczególne punkty spotkania przewijała się myśl, jakie umiejętności i postawy muszą zdobyć uczestnicy ruchu, aby stać się w pełni chrześcijaninem. Przyświecało im tegoroczne hasło „Czyńcie uczniów”.

Po powitaniu przybyłych nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszę świętą , której przewodniczył – ks. Zbigniew Kaliński – moderator Domowego Kościoła – koncelebrowali wszyscy przybyli kapłani, zaś homilie wygłosił moderator Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej ks. Grzegorz Gołąb. W swoim słowie podkreślił, iż głoszenie Ewangelii jest naszym obowiązkiem.

– Bóg w swojej potędze chce nas uczynić głosicielami Słowa. chce nas zaangażować w przepowiadanie tego Słowa. Ten kto chce być chrześcijaninem, musi umieć dawać świadectwo o Chrystusie, o swojej wierze. Bóg daje nam klucz do ludzkich serc i chce, abyśmy swoją postawą przyciągali do Niego tych, których stawia na naszej drodze – mówił ks. Gołąb.

Uczestnicy powierzyli się Bogu przez ręce Maryi, w tajemnicy różańca, którą poprowadził ks. Wiesław Kosiński.

Podobne