Oaza Modlitwy – Czerwińsk 2013

3 MAJA 2013
admin

Wiosenny OM upłyną pod tematem rozważań Kościoła, jako wspólnoty wierzących oraz Maryi, jako naszej Matki. Przez cztery dni rozważaliśmy Słowo Boże, które w jasny sposób pokazywało nam, jak mamy postępować by tworzyć jedność we wspólnocie i przede wszystkim, aby tworzyć wspólnotę osób wierzących oraz poznawaliśmy, jak wielkim wzorem posłuszeństwa dla każdego z nas jest Matka Boska.

Więcej o OM-ie na stronie diecezjalnej Oazy.

Podobne