Oaza Modlitwy

27 WRZEśNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Wiele radości, młodzieńczy entuzjazm, nowe przyjaźnie, bycie razem we wspólnocie, a przede wszystkim odkrywanie głębi ducha i otwieranie oczu na Światło – Jezusa Chrystusa – to doświadczenia, jakie mogła zaczerpnąć młodzież podczas Oazy Modlitwy. To szczególna forma krótkich, weekendowych, intensywnych rekolekcji zrodzonych na gruncie oazowym i prowadzonych przez Ruch Światło – Życie. Jej celem jest odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej. Oaza Modlitwy jest źródłem życia i mocy dla członków Ruchu, którego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Przeszło 80 młodych osób z kilkunastu parafii naszej diecezji w budynku seminaryjnym w Łowiczu przeżywało w dniach 23 – 25 września swoją Oazę Modlitwy pod hasłem „Życie w Świetle”. Uczestnicząc w piątkowym pogodnym wieczorze, uwielbieniu i adoracji Najświętszego Sakramentu, w sobotnich punktach dnia: porannej jutrzni, katechezie, spotkaniu w grupce z animatorem, Namiocie Spotkania, Sakramencie Pokuty i Pojednania, Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, wieczornej adoracji czy też w niedzielnych wydarzeniach: jutrzni, godzinie świadectw i kończącej OM Eucharystii transmitowanej przez fale Radia Victoria, młodzi zanurzali się w świetle łaski i Bożego działania. Umocnieni i pobłogosławieni zostali posłani, aby nieść radość Ewangelii do swoich domów i środowisk rówieśniczych.

 

Tekst: ks. Tomasz Staszewski

Zdjęcia: Justyna Rajska

Podobne