Numer 4 Rok 3 (Czerwiec 2007)

1 CZERWCA 2007
admin

Fragment Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji Światowego Dnia Młodzieży kieruje nasz wzrok na Krzyż jako znak miłości Boga do każdego z nas.

Żadne ludzkie życie, odkupione przez Jego krew, nie jest bezużyteczne… To właśnie na krzyżu Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa po raz kolejny objawił światu swoją niepojętą miłość, którą każdego dnia przypominamy sobie podczas Eucharystii, kiedy kapłan w imieniu Chrystusa wypowiada słowa: ?To czyńcie na Moją pamiątkę”. (…)

Eucharystia jest także dziękczynieniem za wielką miłość, którą Bóg obdarzył człowieka przez Jezusa Chrystusa, dlatego cały Kościół diecezji łowickiej pragnie składać Bogu dziękczynienie za 15 lat istnienia duszpasterskiej działalności. Tym dziękczynieniem jest I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej, którego hasłem są słowa: ?Wytrwajcie w miłości mojej? (J 15, 9).

Wydarzenia kongresowe są dobrą okazją do refleksji nad tym wszystkim, co w ciągu piętnastu lat wydarzyło się w naszej diecezji. Za dobro, które się dokonało dziękujemy Temu, który jest najwyższym Dobrem, a za zło czynimy skruchę.
Redakcja

Spis treści

 • Redakcja
  Drogi Czytelniku (3-4)

 • Adam Lewandowski i Dominik Cukiert
  Diecezja łowicka wczoraj i dziś… (5-8)

 • Paweł Gałaj i Jacek Zieliński
  Wizyta papieża Jana Pawła II w stolicy diecezji łowickiej (9-11)

 • Łukasz Kalemba
  Eucharystia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (12-15)

 • Szymon Drobik
  Historia formowania się nauki i praktyki „postu eucharystycznego” (16-19)

 • Grzegorz Gumieniak
  Eucharystia w formacji seminaryjnej i życiu kapłańskim (20-27)

 • Paweł Budzik i Michał Gładys
  „Adoracja” jako jedna z form oddawania czci Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie (28-31)

 • Tomasz Babikowski i Krzysztof Lichota
  Uroczystość „Bożego Ciała” w tradycji Kościoła (32-37)

 • Kamil Goc
  „Eucharystyczna” Droga Krzyżowa (38-45)

 • Grzegorz Krupa i Marek Raczyński
  „Logo” I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej (46-49)

 • Cezary Porada i Łukasz Blados
  Niedziela „Chrystusa Dobrego Pasterza”. Powołania kapłańskie w diecezji łowickiej (50-52)

 • Mariusz Dałek i Łukasz Szczepański
  Niedziela jako „Dzień Pański” – Problem świętowania niedzieli (54-57)

 • Piotr Pęzik i Piotr Kierzkowski
  Rola i zadania Liturgicznej Służby Ołtarza w Kościele (58-61)

 • Józef Petrynowski i Marcin Wojenka
  Symbol „krwi” w Starym i Nowym Testamencie (62-66)

 • Benedykt XVI
  Z posynodalnej Adhortacji Sacramentum Caritatis (66-67)

 • Adam Mastalerz
  Wiersz „Witaj Człowieku” (68)

Podobne