Nowy rok akademicki w WSD w Łowiczu rozpoczęty

10 PAźDZIERNIKA 2015
admin

Pod hasłem: „Annus studentibus orantibus Christum sequentibus novus” (Nowy rok dla studiujących, modlących się i podążających za Chrystusem) przebiegła inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Inaugurację rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył bp Andrzeja F. Dziuba, ordynariusz łowicki, a homilię wygłosił dr Zbigniew Pilichowski. W modlitwie i późniejszej inauguracji uczestniczyli także: biskup senior Alojzy Orszulik, ks. dr Stanisław Plichta, kanclerz kurii, wiceekonom ks. Łukasz Antczak, a także rzesza kapłanów, wśród których byli proboszczowie kleryków. Wśród zaproszonych gości byli także rektorzy i prefekci seminariów z sąsiednich diecezji, włodarze miasta, przedstawiciele policji i straży pożarnej, siostry zakonne i dyrektorzy katolickich szkół.

Na spotkaniu w auli seminarium rektor WSD ks. dr Sławomir Wasilewski wyjaśnił zebranym znaczenie hasła: „Annus studentibus orantibus Christum sequentibus novus”. Odnosząc się do formacji prowadzonej w seminarium, podkreślił, że nigdy dość uświadamiania i przypominania sobie, iż wśród wszelkich profesorów, nauczycieli, moderatorów, wykładowców, lektorów i rektorów, przed nami wszystkimi i nad nami wszystkimi miejsce najważniejsze i pierwsze zajmuje nie kto inny, tylko Bóg – najlepszy Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel. Ktoś Jeden, kto wie więcej, czyli magis, niż my wszyscy razem wzięci – mówił rektor.

W tym roku do seminarium łowickiego na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zostali przyjęci Artur Kosiorek, Adam Łukaszewicz i Hubert Siepert. Nowi alumni przed odebraniem indeksów złożyli ślubowanie.

Podczas inauguracji bp ordynariusz podpisał nową wersję „Regulaminu Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszej Maryi Niepokalanej w Łowiczu”.

Wykład inauguracyjny pt. „Wątki chrześcijańskie w Koranie” wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne