Nowi Diakoni w Diecezji

21 MAJA 2016
admin

Najważniejszym elementem obrzędu – podobnie, jak przy święceniach prezbiteratu – jest nałożenie rąk biskupa na kandydata i modlitwa konsekracyjna.

Diakonami zostali: Mateusz Adamski z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach, Szymon Smółka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie oraz Rafał Woronowski z parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Skierniewicach.

Dla bp. Osiala to też był wyjątkowy moment. W lutym przyjął sakrę biskupią i po raz pierwszy udzielał święceń.

W Eucharystii uczestniczyli rodzice, krewni i znajomi nowo wyświęconych diakonów. Do katedry przybyli ich proboszczowie i inni kapłani. Mszę św. koncelebrowali przełożeni łowickiego seminarium z rektorem ks. Sławomirem Wasilewskim.

– Diakoni ustanowieni są jako pomoc biskupom i kapłanom w wypełnianiu ich posługi. Jest to posługa słowa. Głoszą Ewangelię, kiedy jest taka konieczność głoszą kazania. Jest to też posługa ołtarza. Diakon przygotowuje Ofiarę Eucharystyczną, rozdziela Komunię, może udzielać chrztu, błogosławić małżeństwa, nosić wiatyk do ciężko chorych, przewodniczyć obrzędom pogrzebu i różnym modlitwom. Jest to wreszcie posługa miłości – pełnienia dzieła miłosierdzia – objaśnił w homilii rolę diakonów bp Osial.

– Wszystko jest służbą. To całkowite oddanie się Chrystusowi, wyrzeczenie się świata, czego znakiem zewnętrznym jest celibat. Wszystko z miłości do Pana Jezusa i na wzór Pana Jezusa. To wielka tajemnica powołania – podkreślił biskup.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnili Chór Cantores Cordis Iesu pod dyrekcją Eugeniusza Włoczyka oraz organista katedralny Jerzy Filipowicz.

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej Gościa Niedzielnego.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak, galeria zdjęć do pobrania z serwera.

Podobne