NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA W DIECEZJI ŁOWICKIEJ

7 KWIETNIA 2013
admin

II Niedziela Wielkanocna nosi
nazwę Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Tego dnia cały Kościół rozważa wzniosłą
prawdę o Bogu, który jest miłością miłosierną i o człowieku, który potrzebuje
miłosierdzia. Boże miłosierdzie jest jednym z pierwszych darów objawionych
przez Chrystusa Zmartwychwstałego i dochodzi najpełniej do głosu w sakramencie
pokuty, jako odpuszczenie grzechów.

Prawdę o niezgłębionym Bożym miłosierdziu przypomniał nam Jezus także współcześnie, za
pośrednictwem objawień danych św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Do tej
prostej, ale bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy, skierował zdumiewające
słowa: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś
wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca”.

Święto dzisiejsze jest nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także dniem łaski dla
wszystkich ludzi. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. W
tym świetle należy odczytywać to wielkie obdarowanie Kościoła łowickiego, jakim
jest pierwsza w jego dziejach konsekracja dziewicy, której dokona biskup łowicki Andrzej Dziuba w katedrze łowickiej, podczas liturgii o godz. 18.00. Pierwszą dziewicą konsekrowaną w naszej diecezji będzie Paulina Kucińska, pochodząca z parafii św. Jakuba w Głownie.

Słowo konsekracja znaczy poświęcenie się dla
Pana Boga. W Kościele od samego początku istniały kobiety, które z natchnienia
Ducha Świętego, odczytując w swoim sercu głos powołania, składają zobowiązanie
do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim.

Idea dziewictwa konsekrowanego sięga
korzeniami Ewangelii. Chrystus Pan mówił, że „nie wszyscy to pojmują, lecz
tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona
matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi
uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali
bezżenni” (Mt 19, 11-12). Św. Paweł z kolei mówił, że kobieta niezamężna może z
większą gorliwością troszczyć się o sprawy Boże (por. 1 Kor 7, 34). Najgłębszą
motywacją do życia w czystości jest zawsze naśladowanie bezżennego Mistrza z
Nazaretu.

W naszych czasach powołanie to nie tylko nie
zanikło, ale nawet można zaobserwować odradzanie się tej formy życia. Bł. Jan
Paweł II w dokumencie pisze, że „kobiety konsekrowane są (…) powołane, aby przez swoje poświęcenie
(…) być znakiem czułej dobroci Boga
dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy Kościoła, który
jest dziewicą, oblubienicą i matką” (VC 57).

Otaczajmy modlitwą naszą siostrę Paulinę Kucińską, dziewicę konsekrowaną, wysławiając Boga za
niepojęte dary Jego miłosierdzia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości „Gościa Niedzielnego”

Podobne