Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty i Wychowania dla łowickiego nauczyciela religii

17 PAźDZIERNIKA 2014
admin

Piotr Sumiński – teolog z wykształcenia, katecheta, nauczyciel, wychowawca, opiekun
z zamiłowania. Od 13 lat niestrudzenie i z wielkim zaangażowaniem służy polskiej oświacie, polskiej młodzieży. Swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności wykorzystuje, by krzewić
w duszach młodych obywateli postawę chrześcijańską, by pomagać odkrywać pasje i talenty, mobilizować do wysiłku nad doskonaleniem siebie…

Swoją pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej w Zielkowicach k/Łowicza (02.11.2001 – 31.08.2004), kontynuował w ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu (01.09.2004 – 31.08.2007), by 01.09.2002 r. zawitać w progi ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu i tam do dziś mężnie pełnić, jak mówi, swą życiową powinność, którą jest nauczanie.

„Największą nagrodą za trud nauczania są sukcesy moich uczniów” – mówi Piotr Sumiński. A sukcesów tych było już naprawdę dużo: Finalista w 2010 r.
w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, dwa wyróżnienia w tym samym konkursie, Finalistka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie w 2012 r., Laureat
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie w 2014 r., Laureatka w prestiżowym konkursie „Gdzie jest dzisiaj Bóg” organizowanym przez Wydział Teologiczny UKSW
w Warszawie – 2013 r., III miejsce na Powiatowym Festiwalu Piosenki w kategorii zespoły – 2013 r. Poza tym uczniowie p. Piotra Sumińskiego brali udział w Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej.
P. Sumiński aktywnie uczestniczy w życiu swojej szkoły (działalność w Komisji Przedmiotów Humanistycznych, działalność w Łowickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Blichowskiej „BLICH”).

Znany jest jako twórcaróżnego rodzaju akademii i uroczystości szkolnych wzbogacanych scenariuszami jego pomysłu, organizator wycieczek, wyjazdów edukacyjnych. Rokrocznie uczestniczy wraz z maturzystami w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. P. Sumiński jest autorem ponad 150 tekstów dotyczących życia szkoły, w której pracuje. Teksty te ukazują się w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, portalach informacyjnych, stronach internetowych różnych urzędów i instytucji samorządowych (www.lowicz24.pl, www.lowicz.naszemiasto.pl, www.lowicz.gosc.pl, www.diecezja.lowicz.pl, www.zsp2lowicz.pl, www.lowickie.eu, www.lowicz.eu, www.łowiczanin.info, Nowy Łowiczanin, Dziennik Łódzki, Gość Niedzielny – dodatek: Łowicki Gość Niedzielny). Po jego kierunkiem również uczniowie mają swoje publikacje
w mediach i na stronach internetowych.

Pan Sumiński zasiada w Komisjach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe jako ich przewodniczący lub członek. Był opiekunem studentki UKSW w Warszawie, która odbywała praktykę w ramach kursu katechetyczno – pedagogicznego – 2014 r. Bywa również opiekunem nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach metodycznych (szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty metodyczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach, sympozja naukowe). Jest współautorem rozważań programu duchowego dla Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej w roku 2010 i 2011. Brał udział w audycjach „Rozmowy o życiu” emitowanych w Radio Victoria, podczas których mógł zaprezentować swoją wiedzę bardzo szerokiemu spektrum słuchaczy (2009 r.). Z łowickim radiem Viktoria współpracował również podczas Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. Posiada kwalifikacje na kierownika wycieczek szkolnych, kierownika w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wychowawcy w placówkach wypoczynku.

Jest zaangażowany w pracę doradczą w duszpasterstwie rodzin, współpracuje
z Łowicką Kurią Diecezjalną, parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Łowiczu, par. p.w. Matki Bożej w Nieborowie, par. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu, par. p.w. Świętej Trójcy w Bolimowie.

Piotr Sumiński ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. P. Piotr Sumiński kilkakrotnie za swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymywał nagrodę dyrektora szkoły. Ogólna ocena jego pracy jest wyróżniająca.

Podobne