Nadzieja na wpisanie Zespołu Katedralnego na prestiżową Listę Prezydencką zabytków

5 STYCZNIA 2010
admin
Delegacja wraz z przedstawicielami Kurii Diecezjalnej zapoznała się także z obiektami, które będą umieszczone we wniosku Diecezji dotyczącego wpisania Łowickich zabytków sakralnych na tę prestiżową Listę. Rozmawiano także o innych obiektach z terenu Diecezji, które winny zostać umieszczone na tej liście takich jak Archikolegiata w Tumie oraz drewniany kosciól w Boguszycach.
 
Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu. W całej Polsce na tę listę obecnie jest wpisane tylko 36 obiektów zabytkowych.

Podobne