Nabożeństwo Pokutne Kapłanów Diecezji Łowickiej

8 MARCA 2019
Janusz Szwarocki

W czwartek po środzie popielcowej Kapłani Diecezji Łowickiej zebrali się na corocznym Nabożeństwie Pokutnym.

Rozważania poprowadził ks. Radosław Czarniak, ojciec duchowny WSD w Łowiczu.

Nabożeństwo rozpoczął Ordynariusz Łowicki, który poprosił „aby właśnie teraz każdy Kapłan wziął jednego ze współbraci w ramiona modlitwy”.

Kolejnym punktem była droga krzyżowa połączona z adoracją krzyża. Następnie ks. Czarniak odczytał Ewangelię i poprowadził konferencję, po której był czas modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem, oraz sakrament pokuty.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne